Fratele Traian Dorz

Fratele Traian Dorz

Eu n-am fost un trup

după Ioan 6, 38
Eu n-am fost un trup pe lume,
nici un chip cum se părea,
nici o carte, nici un nume
– am fost misiunea mea.
N-am fost scrisul sau cuvântul,
n-am fost viaţa mea, ci-n ea,
steagul, sabia şi cântul
– am fost misiunea mea.
Cât am ars luptând, trăind-o,
dăruit şi-aprins în ea,
mi-am plătit-o înălţând-o
şi-am fost misiunea mea.

Opera Fratelui Traian DORZ – Psalmistul Golgotei – Stegar al Oastei Domnului:

Traian Dorz: Alergarea stăruitoare Traian Dorz: Dreptarul învățăturii sănătoase Traian Dorz: LEAGĂNUL DE AUR
Traian Dorz: HRISTOS – PÂINEA NOASTRĂ ZILNICĂ Traian Dorz: Zile și adevăruri istorice Traian Dorz: Prietenul tinereții mele
Traian Dorz: Mărgăritarul ascuns Traian Dorz: Avuția sfântului moștenitor Traian Dorz: Calea bunului urmaș
Traian Dorz: Cireșul înflorit Traian Dorz: Credința încununată Traian Dorz: Strălucirea biruinţei
Traian Dorz: Săgeţile biruitoare Traian Dorz: Piatra Scumpă Traian Dorz: Pășunile dulci
Traian Dorz: Numele Biruitorului Traian Dorz: Lupta cea bună Traian Dorz: Lumina iubitului fiu
Traian Dorz: Întâi să fim Traian Dorz: Garanţia Veşnică Traian Dorz: Eterna Iubire
Traian Dorz: Cununile slăvite