Tit TRIFA: Solia unei jertfe

Editia a II-a

Câteva spicuiri din viata si activitatea preotului Vasile Ouatu
– cu doua predici testamentare –

CUPRINS

  • Cuvânt înainte
  • Jertfa lui ramâne…
  • Cum s-a stins parintele Vasile
  • În fata unei jertfe
  • Întru amintirea neuitatului nostru parinte Vasile
  • Ultima scrisoare
  • Dupa jertfele de la Bucuresti si Batiz
  • Predica testamentara de la Bârlad
  • Adevarul… Calea… si Viata
  • Imn întru amintirea parintelui Vasile

Lupta cea buna m-am luptat. Alergarea mi-am ispravit. Credinta am pazit. De acum ma asteapta cununa neprihanirii, pe care mi-o va da, în ziua aceea, Domnul, Judecatorul cel drept. Si nu numai mie, ci si tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. (II Tim. 4, 7-8)

| Continuare »