Pr. Iosif Trifa – Fiul cel pierdut

În vestirea Evangheliei, Iisus Mântuitorul n-a predicat oamenilor în glas de filozofie grea si neînteleasa. Iisus Mântuitorul a fost si aici un învatator neîntrecut. El a folosit pilde si asemanari luate din viata si priceperea oamenilor. El a folosit învataturi atât de simple, încât si pruncii le pot pricepe – si totusi atât de adânci, încât în ele încape tot adâncul întelepciunii. Minunate sunt, în special, pildele Mântuitorului. Pentru trezirea pacatosilor si întoarcerea lor la Dumnezeu, nimic nu lucreaza cu atâta putere ca pildele Mântuitorului. Minunata si neîntrecuta este îndeosebi pilda cu fiul cel pierdut. Preoti din toate timpurile au predicat aceasta pilda; poetii au cântat-o, pictorii au zugravit-o… Ea va ramâne pâna la sfârsitul veacurilor una dintre cele mai miscatoare chemari ale Dumnezeirii, va ramâne ca un cântec dulce al iubirii ceresti, ca o chemare dulce a Tatalui ceresc. Milioane si milioane de suflete a scos aceasta pilda din caile pierzarii. Milioane si milioane de suflete au plâns cu fiul cel pierdut, s-au întors cu el „acasa” si au cazut cu el în bratele Tatalui ceresc… Cu ajutor de la Domnul de sus, în cartea de fata am tâlcuit pe larg aceasta pilda si o slobozim în lume – tiparita a doua oara – ca pe un strigat de întoarcere la Dumnezeu. Domnul sa binecuvânteze cu folos de mântuire sufleteasca pe cei ce o vor citi si raspândi.

Sibiu, 15 martie 1937
Preot Iosif Trifa,
redactorul foii «Isus Biruitorul»


Leave a Reply